Ný stefna fyrir upplýsingasamfélagið

22.4.2013

Ný stefna ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013-2016 liggur fyrir.

Vöxtur í krafti netsins – byggjum, tengjum og tökum þátt er yfirskrift stefnunnar sem kemur í beinu framhaldi af stefnunni Netríkið Ísland 2008 til 2012. Fjallað er um rafræna stjórnsýslu, framboð og notkun á opinberri þjónustu á netinu, samstarf ríkis og sveitarfélaga og síðan eru sett fram mælanleg markmið og fjögurra ára framkvæmdaáætlun.

Í kjarnahópi um mótun stefnunnar sátu fulltrúar allra ráðuneyta ásamt tveimur fulltrúum sveitarfélaga og hefur hópurinn átt gott samráð um inntak stefnunnar bæði með því að halda fjölsótta vinnustofu og einnig með opnu samráði á netinu.

Staða Íslands í málaflokknum er sú að almenningur er tilbúinn til að nýta sér þá opinberu þjónustu sem í boði er á netinu, góðir fjarskiptainnviðir eru fyrir hendi, almenningur á nauðsynleg tæki og er tengdur við netið. En opinberir aðilar nýta hins vegar ekki nægjanlega vel þau tækifæri sem felast í þessari stöðu. Þau tækifæri felast í því að koma á aukinni sjálfvirkni og sjálfsafgreiðslu á netinu og auka þannig skilvirkni opinberrar þjónustu. Þau felast einnig í vannýttum möguleikum sem þessi staða felur í sér til að styrkja lýðræðið, kalla eftir og taka tillit til skoðana og ábendinga almennings um hin margvíslegu mál sem eru til umfjöllunar hjá hinu opinbera, allt frá ábendingum um umbætur í þjónustu til þess að taka þátt í mótun opinberrar stefnu eða nýrra laga.

Stefnunni fylgir framkvæmdaáætlun til fjögurra ára þar sem fram koma tillögur um skiptingu þeirra fjármuna sem ætlaðir eru í framkvæmdina. Gert er ráð fyrir að áætlunin verði endurskoðuð árlega og tillögur um skiptingu fjár fari inn í fjárlagaferlið líkt og áður hefur verið.